NFA beordrar Plus EV Capital LLC att aldrig ansöka om medlemskap igen


United States National Futures Association (NFA) utfärdade idag en order som uppmanade Plus EV Capital LLC (EV Capital), en före detta NFA-medlemsrådgivare för råvaruhandel i Newport Beach, Kalifornien, att aldrig återansöka om medlemskap eller agera som huvudman för en NFA-medlem.

NFA beordrade också Rohit Chopra, EV Capitals enda ägare, huvudman och associerad person, att inte ansöka om medlemskap igen eller agera som huvudman för en NFA-medlem under tre år. Om Chopra söker NFA-medlemskap efter treårsperioden måste han betala 100 000 USD i böter.

Beslutet, utfärdat av en NFA Hearing Panel, baseras på ett klagomål utfärdat av NFA:s Business Conduct Committee och ett förlikningserbjudande från EV Capital och Chopra, där de varken erkände eller förnekade anklagelserna.

Klagomålet hävdar att EV Capital och Chopra gjorde otillåtna affärer på kunders konton, felaktigt framställt för kunder om affärerna på deras konton, gjort mycket riskfyllda affärer på en kunds konto och manipulerat allokeringsinstruktioner för att gynna Chopra till kundernas nackdel.Source link