Nadex förbjuder näringsidkare för brott mot medlemsavtalet


North American Derivatives Exchange, Inc. (Nadex), som snart kommer att få en ny ägare, har publicerat ett disciplinärt meddelande om Nicole Hedrick.

Nadex Compliance skickade ett e-postmeddelande till Nicole Hedrick och bad om information om hennes insättningsmönster, finansieringskällor och tidigare handelserfarenhet. E-postmeddelandet begärde också att hon skulle tillhandahålla fullständiga kontoutdrag för alla konton som användes för att finansiera hennes Nadex-konto. Trots flera e-postmeddelanden som gav henne ensidiga förlängningar, misslyckades hon med att svara eller tillhandahålla kontoutdrag som begärts av Nadex Compliance.

Följaktligen drog efterlevnadsavdelningen slutsatsen att Hedrick brutit mot Nadex regel 3.3(a) och medlemsbekräftelser och auktoriseringar, avsnitt (h) i Nadex medlemsavtal när hon inte till fullo samarbetade med efterlevnadsavdelningens begäranden om information. Dessutom bröt Hedrick mot Nadex Regel 5.19(q) genom att låta hennes avräkningskontos saldo bli negativ.

Som ett resultat av ovannämnda överträdelser har Nadex Compliance Department ansett det lämpligt att Nicole Hedricks Nadex-medlemskap återkallas, hennes konto avslutas och hon har permanent förbjudits att handla på Nadex Markets, antingen direkt för sin egen räkning eller genom en mellanhand , eller som auktoriserad handlare på uppdrag av något annat konto.

Det disciplinära meddelandet börjar gälla den 18 februari 2022.Source link