Moneycorp lämnar Retail för att fokusera på B2B-betalningar


Betallösnings- och tjänsteföretaget Moneycorp har meddelat att de lämnar Retail Payments-marknaden, med stängningen av sina sista återstående detaljhandelsfilialer på Gatwick Airport, som upphörde att handla måndagen den 4 april.

Sedan 2014 har Moneycorp gradvis lämnat sin detaljhandelsverksamhet och stängt 77 filialer inklusive platser på Oxford Street, Heathrow Airport och Stansted Airport. Dagens tillkännagivande markerar ett slut på koncernens detaljhandelsfranchise och ett viktigt steg i dess utveckling från en brittisk valutaverksamhet till en global leverantör av betalningar och banktjänster.

Under de senaste åtta åren har Moneycorp förvandlat sin verksamhet från en till stor del inhemsk, konsumentfokuserad, analog leverantör av utländsk valuta till en internationell, digitalt aktiverad leverantör av B2B-valutalösningar. Under 2014 stod detaljhandeln för 57 % av intäkterna, med 98 % från inhemska intäktsströmmar i Storbritannien. Idag kommer Moneycorps inkomster till övervägande del från betalningar och banktjänster, med 84 % B2B och 65 % från internationella intäktsströmmar.

Verksamheten har konsekvent levererat en bruttointäkt och EBITDA CAGR på 15% respektive 30% och ger en hög grad av kontantomvandling. Det är väl diversifierat efter affärsområde, geografi och kundprofil, med höga retentionsgrader.

Från och med idag, tisdag 5 april, kommer ett joint venture mellan Prosegur Cash och The Change Group (“Prosegur Change (UK)”) att ta över verksamheten på Gatwick Airport. Som ett resultat kommer 45 kollegor att gå över under TUPE till The Change Group.

I en kommentar till dagens tillkännagivande sa Moneycorps vd, Mark Horgan:

“Moneycorp fortsätter att anpassa sig till våra kunders föränderliga behov i en snabbt föränderlig och alltmer digital miljö.

”Detaljhandeln har varit en viktig del av vår verksamhet under många år, och det har varit en ära att få arbeta med ett så dedikerat och hårt arbetande team av kollegor, som alla har gjort en betydande insats för Moneycorp. Jag önskar dem alla lycka till när de går över till The Change Group, och jag är övertygad om att de kommer att fortsätta att ge den allra bästa servicen till sina kunder.

“Men Moneycorps framtid är fast förankrad i betalningar och banklösningar. Vi fortsätter att se en betydande ökning av efterfrågan från små och medelstora företagskunder och finansinstitutioner som letar efter en pålitlig, skala partner för att tillhandahålla sofistikerade valutalösningar för sina företag runt om i världen. Som fintech med banklicens är Moneycorp unikt positionerat för att dra nytta av den tydliga outnyttjade potentialen på dessa marknader. Vi går in i nästa fas av tillväxt med stor fart och är väl rustade att fortsätta bygga vidare på vår framgång.”

Source link