MOEX för att avbryta handeln med JPY

[ad_1]

Från och med den 8 augusti 2022 kommer Moscow Exchange (MOEX) att avbryta handeln med japanska yen (JPY) på sin valutamarknad.

Restriktionerna kommer att gälla för spot- och swapinstrument baserade på valutaparen JPY/RUB och USD/JPY. Avstängningen kommer att gälla både för handel på börs och utanför börsläge.

Från och med den 8 augusti 2022 accepterar MOEX inte JPY som säkerhet för marknadsoperationer.

Börsen förklarar att avstängningen beror på potentiella risker och svårigheter med att genomföra avvecklingar i JPY.

MOEX säger att det kommer att uppfylla sina skyldigheter på alla befintliga affärer i ovan nämnda instrument, såväl som på affärer som görs före den 5 augusti 2022 på ett regelbundet sätt.

Börsen säger att den kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att återuppta handel med JPY i framtiden.


[ad_2]

Source link