Mer än 660 illegala investeringswebbplatser har redan blockerats i Italien


Italiens Companies and Exchange Commission (CONSOB) tillkännagav idag utfärdandet av order om blockering av åtkomst till ytterligare sex webbplatser som inte är auktoriserade att erbjuda investeringstjänster i Italien men som ändå riktar sig till italienska investerare.

Den senaste uppsättningen order gäller följande enheter:

  • “Infinity4X” (webbplats www.infinity4x.com);
  • “Empire Trading” och Techsync Management Consultancies LLC (webbplats www.empiretrading.net och relaterad sida https://live.empiretrading.net);
  • “EqualityFin” (webbplats https://equalityfin.io och relaterad sida https://client.equalityfin.io);
  • “Fincloud” (webbplatser https://fnincloud.live och https://fincloud.center och relaterad sida https.//webtrader.fincloud.live);
  • AXA Business Solution Ltd (webbplats https://lionfxm.com och relaterad sida https://portal.lionfxm.com).

Vid utfärdandet av orderna använde Consob sig av de befogenheter som härrör från “Tillväxtdekretet” (lag nr 58 av den 28 juni 2019, artikel nr 36, punkt 2-terdecies), på grundval av vilken Consob kan beställa internetleverantörer (ISP) för att blockera åtkomst från Italien till de webbplatser genom vilka finansiella tjänster erbjuds utan vederbörligt tillstånd.

Antalet släckta webbplatser sedan juli 2019, när Consob fick makten att beordra blockering av webbplatser för bedrägliga finansiella mellanhänder, har stigit till 663. Listan inkluderar webbplatser som erbjuder FX-, krypto- och CFD-handelstjänster. Låt oss notera att många av dessa webbplatser drivs av så kallade kloner. Dessa är enheter som missbrukar namn, adress, logotyper etc för reglerade företag för att vilseleda investerare.

Förra veckan beordrade tillsynsmyndigheten blockering av åtkomst till sex webbplatser. I slutet av december 2021 beordrade Consob att stänga av 28 nya sidor/webbplatser som på ett otillåtet sätt erbjuder finansiella tjänster. Ingripandet kom efter en anmälan från finanspolisen.

Släckningen av dessa webbplatser av internetleverantörer som verkar på italienskt territorium pågår. Av tekniska skäl kan det ta flera dagar innan blockeringen träder i kraft.Source link