Marex, Nasdaq lanserar irländska kraftterminskontrakt

[ad_1]

Marex och Nasdaq Commodities har samarbetat för att lansera ett irländskt elterminsavtal som kommer att avräknas mot spotpriset för day-ahead (SEMOpx Day Ahead Market-pris).

Marex har förmedlat irländska power OTC-derivat sedan 2019 och tror att en godkänd lösning för denna produkt kommer att avsevärt öka likviditeten och tillåta köpare och säljare av irländsk makt att bättre hantera sina risker.

Nasdaq Commodities är en reglerad marknadsplats som erbjuder transparens, likviditet och teknisk infrastruktur. Nasdaq har mer än 200 medlemmar från över 20 länder och erbjuder handel och clearing av energiråvaror och relaterade produkter.

Kundfeedback har varit mycket positiv, särskilt i den mycket volatila råvarumiljön där en godkänd lösning i hög grad kommer att hjälpa till att minimera krav på säkerheter och motpartsexponeringar.

Produkten lanserades vid ett event i Dublin den 14 juli och planeras vara i drift mot slutet av året.


[ad_2]

Source link