LSE konsulterar om utvidgning av marknader som är kvalificerade för Shanghai-London Stock Connect

[ad_1]

Efter lanseringen av Shanghai-London Stock Connect i juni 2019, föreslår London Stock Exchange nu att utöka de marknader som är kvalificerade för Shanghai-London Stock Connect. Förutom emittenter av Shanghai Stock Exchange Main Board kommer kvalificerade emittenter som är antagna till Science and Technology Board på Shanghai Stock Exchange också att kunna ansöka om upptagande till handel via Shanghai-London Stock Connect.

Efter samarbete mellan börsen och Shenzhenbörsen kommer kvalificerade emittenter som är upptagna till antingen Shenzhenbörsens Main Board Market eller dess ChiNext Market nu också att kunna ansöka om upptagande till handel via Shenzhen-London Stock Connect.

Dessutom föreslår börsen att ta bort minimikriterierna för börsvärde med tanke på att Shanghai-London Stock Connect- och Shenzhen-London Stock Connect-emittenter är skyldiga att tillåta de globala depåbevisen till huvudmarknaden, som inte har restriktioner för börsvärde baserat på jurisdiktionslandet.

För att återspegla ovanstående Stock Connect-förslag, om de tas vidare, kommer ändringarna till största delen att påverka definitionerna och schema 7 i standarderna, som hänför sig till Stock Connect.

Börsen välkomnar kommentarer om ovanstående förslag och engagemang från marknadsaktörer för att hjälpa till att forma expansionen av Stock Connect. Kommentarer inbjuds till stängning den 1 augusti 2022.

Börsen förväntar sig att bekräfta de slutgiltiga reglerna vid eller runt slutet av september 2022.


[ad_2]

Source link