LME sätter fasta dagliga prisgränser för nickelrätter


LME publicerade idag ett meddelande om dagliga övre och nedre prisgränser i båda riktningarna för direkta kontrakt i alla basmetaller. Meddelandet anger fasta dagliga prisgränser för nickelrätter och bekräftar på nytt de dagliga prisgränser som kommer att tillämpas på alla andra basmetaller, och anger de datum från vilka dessa dagliga prisgränser kommer att gälla.

För att undvika tvivel, kommer en prisgräns inte automatiskt att resultera i att handeln avbryts. Som sådan är det möjligt för marknaden att handla till en gräns, sedan bort från den gränsen som ett resultat av förändrade marknadsförhållanden. Som ett resultat av detta är det möjligt att dagliga prisgränser (både på upp- och nedsidan) träffas flera gånger under en arbetsdag. Detta kommer dock inte att resultera i några intradagsförändringar av dessa dagliga prisgränser.

LME säger att de är fast beslutna att övervaka sina marknader i syfte att upprätthålla en rättvis och ordnad marknad och kan komma att ge ytterligare vägledning om dagliga prisgränser i sinom tid och kan justera de dagliga prisgränserna ytterligare, efter eget gottfinnande.

I förhållande till Nickel, och mot bakgrund av det förestående återupptagandet av handeln, avser LME att se över lämpligheten av de dagliga prisgränserna för Nickel vid slutet av handeln den 16 mars och kan, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden, justera dessa gränser. Med förbehåll för pågående övervakning är LME:s förväntningar att nickelprisgränserna kommer att nå 15 %-nivån som används för andra basmetaller, allt eftersom marknadssituationen normaliseras.

Handel på andra handelsplatser än LMEselect kommer att förbjudas genom manuella kontroller snarare än genom systematiska metoder, från att utföras utanför den dagliga prisgränsen.Source link