LME planerar att dra tillbaka LMEprecious Service den 11 juli 2022


Efter diskussioner med marknadsaktörer och mot bakgrund av den låga handeln på LMEprecious-marknaden, dras LMEprecious-tjänsten tillbaka i sin helhet för alla LMEprecious-medlemmar, med ömsesidig överenskommelse från EOS Precious Metals Limited.

Uttagsdatumet för tjänsten är 11 juli 2022. Det kommer att finnas en period efter utträdesdatumet för tjänsten under vilken medlemmarna kommer att lämnas från LMEprecious-medlemskapet.

Efter den 11 juli 2022 kommer det att finnas en period under vilken LME Clear kan vidta åtgärder för att fullgöra eventuella återstående öppna LMEprecious-kontrakt.

I händelse av att någon medlem misslyckas med att uppfylla sina skyldigheter vid det frivilliga slutdatumet, kan LME Clear utöva sin rätt att vidta åtgärder för att fullgöra de återstående kontrakten.

Från uppsägningsdatumet och tills LME har bedömt och gjort relevanta ändringar i LME-system är det också nödvändigt för LME att fortsätta publicera platshållar-”värden” i och genom sina system där LMEprecious-priser för närvarande publiceras. Dessa värden förväntas vara ett konstant värde (även om de under begränsade omständigheter kan ändras). Dessa data kommer dock inte under några omständigheter att utgöra LMEprecious-priser och bör bortses från för alla ändamål.

LME Group kommer att utvärdera systemkraven för att undertrycka publiceringen av dessa värden i sinom tid. För de medlemmar som är LME-bas- och LMEprecious-medlemmar, kommer medlemmar att kontaktas direkt av LME i sinom tid angående ändringen av deras utbytesmedlemsavtal från uppsägningsdatumet, så att det endast gäller LME-bastjänsten.

Medlemmar som endast är LMEprecious-medlemmar kommer att kontaktas direkt av LME i sinom tid för att få sitt utbytesmedlemskapsavtal uppsagt från Uppsägningsdatumet.
Source link