LME kommer att genomföra extra åtgärder när Ring öppnar igen för handel

[ad_1]

London Metal Exchange (LME) kommer att öppna Ringområdet igen för handel den 6 september 2021, med en rad åtgärder som syftar till att skydda folkhälsan som ska genomföras.

LME noterar att det har åtagit sig att skydda dem som arbetar i Ringområdet (inklusive LME-personal) mot spridning av COVID-19. Efter engagemang med sina kategori 1-medlemmar har LME infört ett antal åtgärder för att minimera spridningen av COVID-19 och kommer att fortsätta att övervaka regeringens vägledning för att säkerställa att det genomför lämpliga åtgärder för att minska riskerna i samband med COVID-19 19.

Om det finns (eller sannolikt kommer att finnas) fem eller färre kategori 1 -medlemsföretag representerade på ringen, kan LME efter eget gottfinnande tillfälligt övergå till elektronisk bestämning av de officiella priserna enligt LME: s elektroniska kontinuitetsmetodik, tills LME kan bekräfta att minst fem kategori 1 -medlemsföretag har personal tillgänglig för handel på ringen.

Medan tillfällig flyttning av officiell prisupptäckt från ringen till LMEselect inte skulle behöva stänga ringen, är det troligt att handeln i ringen också måste tillfälligt avbrytas för att ytterligare minska riskerna i samband med överföring av COVID-19 och för att underlätta de operativa kraven på kategori 1 -medlemmar och LME -personal.

För att undvika tvivel skulle varje avstängning av handeln på ringen vara tillfällig och eventuella tillfälliga frånvaro av personal i kategori 1-medlemsföretag på grund av Covid-19 skulle inte utgöra brist på stöd för fastställandet av officiella priser i ringen, särskilt inte i respekt för Ring Likviditetsprishändelser.

LME har övervakat regeringens vägledning och följaktligen genomfört ett antal åtgärder för att minimera risken för att COVID-19 sprids i Ringområdet. Dessa åtgärder inkluderar:

  1. temperaturkontroll vid inträde till Ringområdet;

  2. justering av ventilationssystemet för att få så mycket frisk luft som möjligt in i Ringområdet;

  3. tillhandahållande av handdesinfektionsmedel runt Ringområdet;

  4. ett enkelriktat system med tillhörande skyltning för att styra individer till/runt Ringområdet;

  5. daglig djuprengöring av Ringområdet (kommer att äga rum från 6 september 2021);

  6. skyddsvisir som ska bäras av LME: s marknadsoperationsteam;

  7. masker som ska bäras av annan LME -personal som behöver tillgång till Ringområdet; och

  8. begränsa tillgången till Ringområdet (både bottenvåningen och mezzanine) till de som endast krävs för affärsändamål.

LME har övervägt andra åtgärder, såsom perspex -skärmar och ansiktsmasker för alla som handlar i ringen, men har fastställt att de inte kan användas i Ring -området utan att väsentligt hindra handelsaktivitet och marknadsövervakning.

[ad_2]

Source link