JPX utfärdar meddelande om platina- och palladiumterminer


Japan Exchange Group (JPX) utfärdade idag ett meddelande om handel med platina- och palladiumterminer.

JPX noterar att LPPM (London Platinum and Palladium Market) nyligen tagit ett steg för att utesluta ryska platina- och palladiummärken från certifieringslistan. Som ett resultat av detta överväger OSE åtgärder inklusive upphävande av beteckningen av varumärket som Good Delivery Materials på JPX:s terminsmarknad.

JPX säger att det omedelbart kommer att ge ett formellt meddelande så snart specifika åtgärder beslutats.

Om beteckningen av varumärket som Good Delivery Materials avbryts, särskilt på JPX:s palladiumterminsmarknad, eftersom många ryska varumärken har använts som leveranser, förväntas antalet öppna intressen minska kraftigt på grund av ovanstående åtgärder, och likviditeten kommer att minska under en tid. På grund av svårigheten att handla (ny öppen ränta, återförsäljning, återköp) är riskerna förknippade med att hålla öppen ränta högre än någonsin.

JPX varnar:

“Vi skulle vilja be marknadsaktörer att ägna full uppmärksamhet åt sådana omständigheter.”

Source link