Interactive Brokers registrerar 32 % nedgång i DART i februari 2022


Stora onlinehandeln Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ:IBKR) har precis publicerat sina viktigaste operativa mätvärden för februari 2022.

Mäklaren registrerade 2,499 miljoner Daily Average Revenue Trades (DARTs) i februari 2022, 32 % lägre än föregående år och 5 % lägre än föregående månad.

Slutkundens eget kapital var 348,5 miljarder USD, 6 % högre än föregående år och 1 % lägre än föregående månad, medan slutkundens marginallånebalanser var 49,2 miljarder USD, 17 % högre än föregående år och 2 % lägre än föregående månad.

Interactive Brokers registrerade 1,76 miljoner kundkonton förra månaden, 39 % högre än i februari 2021 och 2 % högre än i januari 2022.

Genomsnittlig provision per godkänd provisionspliktig order var $2,51 inklusive utbyte, clearing och regleringsavgifter.

På tal om Interactive Brokers resultat, låt oss notera att företaget rapporterade nettointäkter på 603 miljoner USD för kvartalet till slutet av december 2021 och 683 miljoner USD justerat. För kvartalet föregående år var rapporterade nettointäkter $599 miljoner och $582 miljoner justerat. Under tredje kvartalet 2021 uppgick nettointäkterna till 464 miljoner dollar.

Provisionsintäkterna ökade med 32 miljoner USD, eller 11 %, från kvartalet året innan på grund av högre kundoptioner och terminshandelsvolymer och högre genomsnittlig provision per aktie i aktier.Source link