Interactive Brokers lägger till 165 riktmärken till rapporten Performance Attribution i PortfolioAnalyst


Stora Interactive Brokers för onlinehandel utökar hela tiden kapaciteten hos PortfolioAnalyst, en lösning som konsoliderar, spårar och analyserar ens fullständiga ekonomiska resultat.

Mäklaren har gjort 165 ytterligare benchmarks tillgängliga för rapporten Performance Attribution.

Användare av PortfolioAnalyst kan nu använda allokerings- och urvalseffekterna för att jämföra sin portföljs sektortilldelning med en av Interactive Brokers 165 nyligen tillagda riktmärken.

Tidigare var S&P 500 det enda riktmärket som stöddes och är fortfarande standardriktmärket som valts.

En ny uppsättning förbättringar gäller fliken Konfiguration. Det tillåter användare av PortfolioAnalyst att skapa belopps- eller procentmålsallokeringar för tillgångs- och undertillgångsklasser.

Dessutom har anpassad benchmark-konfiguration flyttats från fliken Rapporter till fliken Konfiguration.

Det finns en ny rapport för allokeringsmål. Investerare kan se deras aktuella respektive måltillgångs- och undertillgångsklassallokeringar för sömlös portföljombalansering.

Source link