Interactive Brokers berikar utbudet av kontofrågor i Portal


Stora Interactive Brokers för elektronisk handel fortsätter att förbättra sin portal för enskilda kunder, rådgivare och mäklare.

Ytterligare frågor är nu tillgängliga i verktyget Kontofrågor, inklusive undertyp för konto, ålder, e-post, telefonnummer och användarnamn.

Låt oss notera att mäklaren regelbundet uppdaterar sina lösningar. Mäklaren har utökat listan över kontofrågor under de senaste månaderna. De senaste tilläggen inkluderar: förmånstagare, status för återinvestering av aktieutdelning, privilegium för kundhandel och matchningsmetod för skattelotter, såväl som applikationsmall, handel med begränsade optioner och regulatoriska frågor.

Advisor Portal låter dig enkelt lagra och visa information om alla dina kontakter, inklusive kunder, potentiella kunder, tidigare kunder och andra personliga och professionella relationer. Varje post betraktas som en “kontakt” och du kan ange kontakter som varande av en viss typ (prospekt, kunder, etc.)

Du kan skapa och lagra e-postmeddelanden, anteckningar, uppgifter och dokument för varje kontakt. skicka massmeddelanden till flera kontakter och organisera kontakter i grupper. Interactive Brokers lagrar eller har inte tillgång till dina e-postmeddelanden, anteckningar och uppgifter; de lagras hos Rackspace, en tredjepartsleverantör av molnhanteringslösningar.Source link