Institutionella valutahandelsvolymer steg med 4 % i juni 2022


Den institutionella valutavärlden fortsatte sitt starka första halvår 2022 in i juni, med ledande ECN:er som alla postade en ökning (även om den var blygsam) i handelsvolymer för månaden.

Totalt sett ökade handelsvolymerna som rapporterats av de ledande eFX ECN:erna med i genomsnitt 4 % MoM i juni jämfört med maj 2022, där var och en av Cboe FX, 360T, FXSpotStream och EuronextFX såg ensiffrig ökning i aktivitet, enligt följande:

Cboe FX (tidigare HotspotFX)

  • Juni 2022 var genomsnittliga dagliga volymer 39,71 miljarder USD, +0,4 % från majs 39,56 miljarder dollar.

EuronextFX (tidigare FastMatch)

  • juni 2022 ADV 23,19 miljarder USD, +0,2 % från majs ADV på 23,14 miljarder dollar.

FXSpotStream

  • FXSpotStreams ADV MoM (22 juni vs maj 22) ökade 9,32% till 63,837 miljarder USD
  • FXSpotStreams ADV YoY (juni’22 vs juni’21) ökade 30,04 %
  • FXSpotStreams totala volym på årsbasis (22 juni jämfört med juni 21) ökade med 30,04 % till 1 404 biljoner USD, den sjätte månaden i rad med stödd volym långt över 1 biljoner
  • FXSpotStreams ADV YTD (jan-juni’22) är 61,731 miljarder USD, en ökning med 23,93 % jämfört med samma period förra året

360T

  • Genomsnittliga dagliga volymer (ADV) vid 360T kom in kl 28,28 miljarder dollar i juni 2022, en ökning med 5,2 % från majs 26,88 miljarder dollar.
Source link