IG Japan förlänger öppettiderna för “Hong Kong HS Tech Stock 30”-indexinstrument


IG Securities, det japanska dotterbolaget till den stora IG Group för elektronisk handel, har publicerat ett meddelande om förlängning av öppettiderna (24 timmar) för aktier relaterade till “Hong Kong HS Tech Stock 30”.

Från och med den 26 april 2022 (tisdag) kommer handelstiderna för “Hong Kong HS Tech Stock 30” aktieindex CFD och de knockout-optionsaktier som IG erbjuder att förlängas till 24 timmar i princip.

Utöver detta kan kunder till IG Japan handla med många varumärken som “Wall Street”, “Hong Kong HS50”, “Japan 225” 24 timmar om dygnet. Handlare kan dra nytta av handelsmöjligheter efter öppettider.

Som spårare av flera aktier har ett aktieindex i sig inget inneboende värde. Istället kommer ett index att röra sig i poäng och återspegla aktiekurserna för alla dess underliggande tillgångar. Vissa aktieindex kommer att ge lika stor vikt åt alla aktier de innehåller, medan vissa kommer att ge större framträdande plats åt större aktier.

För att handla med ett aktieindex måste handlare antingen använda en spårningsfond eller ett derivat som en CFD, future eller ETF. Dessa produkter erbjuder alla olika metoder för handel på aktieindexens prisrörelser utan att behöva genom flera aktier samtidigt.

Hang Seng TECH Index representerar de 30 största teknikföretagen listade i Hongkong som har hög affärsexponering mot teknikteman.

Source link