IEX tar bort IEX API, TOPS Viewer och aktieapplikationer


Från och med den 19 november 2021 kommer IEX Exchange att avveckla de internetbaserade dataprodukterna (dvs. IEX API, TOPS Viewer, Stocks-applikationen) som den för närvarande publicerar parallellt med sina direkta marknadsdataflöden.

IEX har föreslagit att dra tillbaka dataplattformen eftersom IEX har bestämt att eftersom IEX erbjuder samma data i dataplattformen genom andra dataprodukter, uppväger kostnaderna för att underhålla och uppdatera dataplattformen fördelarna med att erbjuda dataplattformen.

IEX tillhandahåller all information som är tillgänglig i TOPS Viewer och API:t via andra marknadsdataprodukter. Specifikt innehåller IEX:s “TOPS”-flöde all data som är synlig i TOPS Viewer, och IEX:s “DEEP”-flöde innehåller all data som är tillgänglig via API:et. Dessutom erbjuder IEX:s “HIST” TOPS- och DEEP-data på en T+1-basis för nedladdning från Exchanges offentliga webbplats.Source link