ICAP Energy får en smäll på handleden för brister i blockhandelsrapporteringen


CME Group har lagt ut ett meddelande om kortfattad åtgärd mot ICAP Energy Limited. Svaranden ska ha brutit mot NYMEX-reglerna.

Om inte annat avtalats av de huvudsakliga motparterna till blockhandeln, ska säljaren, eller, vid en förmedlad transaktion, den mäklare som hanterar blockhandeln, se till att varje blockhandel rapporteras till Börsen inom tidsperioden och i sätt som anges av Börsen. Rapporten måste innehålla kontrakt, kontraktsmånad, pris, kvantitet för transaktionen, respektive clearingmedlemmar, tidpunkten för utförande och, för optioner, lösenpris, sälj- eller köp- och utgångsmånad. Börsen ska snarast publicera sådan information separat från rapporterna om transaktioner på den vanliga marknaden.

Marknadsdeltagare måste noggrant rapportera utförandetiden för blockhandeln.

Vid sex tillfällen i januari 2022 rapporterade ICAP Energy Limited inte blockaffärer i rätt tid eller med en korrekt utförandetid till börsen. Dessa blockaffärer utfördes den 12 januari 2022, NY Harbor ULSD BALMO Futures, februari 2022 och mars 2022 European Low Sulphur Gasoil Brent Crack Spread Futures, och mars 2022 till december 2022 Coal (API4) FOB Richards Bay (ARGUS-MctureCturesC) .

En böter på 2 000 USD utdömdes mot ICAP Energy Limited för dess brott mot NYMEX Rule 526 och NYMEX Rule 526.F.

Kallelsens ikraftträdande är den 13 april 2022.

Source link