HSBC registrerar nedgång i valutaintäkter under tredje kvartalet 2021


HSBC Holdings plc (LON:HSBA) publicerade idag sina finansiella resultat för det tredje kvartalet 2021, med Forex-intäkter som minskade från föregående år.

Globala valutainkomster uppgick till 772 miljoner dollar under tredje kvartalet 2021, en minskning från 842 miljoner dollar ett år tidigare.

Under de första nio månaderna 2021 uppgick de globala valutainkomsterna till 2,45 miljarder dollar, en minskning med 26% från motsvarande period ett år tidigare.

Under de tre månaderna till slutet av september 2021 ökade det rapporterade resultatet efter skatt till 4,2 miljarder dollar och det redovisade resultatet före till 5,4 miljarder dollar. Ökningen drevs av en frigörelse av förväntade kreditförluster och andra kreditförluster (”ECL”) och en högre andel av resultatet från HSBC:s intressebolag.

Alla regioner var lönsamma under det tredje kvartalet 2021, vilket visade på fortsatt resultatmångfald. Asien bidrog med 3,3 miljarder dollar till koncernens rapporterade resultat före skatt, medan det i HSBC UK ökade resultatet före skatt med 1,0 miljarder dollar till 1,5 miljarder dollar.

De rapporterade intäkterna ökade med 1% till 12,0 miljarder dollar inklusive en gynnsam rörelse för utländsk valuta. Justerade intäkter minskade med 1% från föregående år till 12,2 miljarder dollar, vilket främst återspeglar ogynnsamma marknadseffekter inom livförsäkringstillverkning inom Wealth and Personal Banking (‘WPB’) och lägre intäkter inom Markets and Securities Services (‘MSS’). Trots dessa faktorer har HSBC sett fortsatt goda prestationer inom områden med strategiskt fokus, inklusive förmögenhet och handelsfinansieringsprodukter.

Den 2 augusti 2021 godkände styrelseledamöterna en interimsutdelning för halvåret 2021 på 0,07 dollar per stamaktie. Den interimistiska utdelningen utbetalades den 30 september 2021 kontant i amerikanska dollar, eller i sterling- eller Hongkong -dollar till valutakurser som bestämdes den 20 september 2021.

Koncernen kommer inte att betala kvartalsvisa utdelningar under 2021, men kommer att se över om den ska återgå till att betala kvartalsvis utdelning vid eller före resultatet för 2021 i februari 2022.

Intäktsutsikterna blir mer positiva, med avgiftstillväxt inom många av HSBC-företagen och en stabilisering av räntenettot, som HSBC förväntar sig att börja öka under de kommande kvartalen på grund av utlåningstillväxt och tidigare än väntat styrräntehöjningar.

HSBC sa:

“Vi förblir väl placerade för att finansiera tillväxt och öka kapitalavkastningen, och avser nu att normalisera vår CET1-position till att vara inom vårt operativa intervall på 14% till 14,5% i slutet av 2022. Vi avser att uppnå detta genom en kombination av tillväxt och kapitalavkastning, samt från en förväntad 20 miljarder dollar till 35 miljarder dollar höjning av RWA 2022 på grund av utvecklingen av regelverket. Med tanke på vår starka kapitalposition och trots tillväxtmöjligheter som finns tillgängliga för oss, avser vi att initiera ett aktieåterköp på upp till 2 miljarder USD, vilket vi räknar med att påbörjas inom kort”.Source link