Holländska c-bank ålägger Binance böter på 3,3 miljoner euro

[ad_1]

Nederländernas centralbank (DNB) tillkännagav idag att Binance Holdings Ltd åläggs böter på 3,3 miljoner euro i böter.

Tillsynsmyndigheten förklarar att böterna utdömdes för att Binance har erbjudit kryptotjänster utan den lagstadgade registreringen.

Företag som vill erbjuda kryptotjänster i Nederländerna är skyldiga att registrera sig hos DNB enligt lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism (prevention). DNB utfärdade tidigare en offentlig varning angående Binance den 18 augusti 2021.

Vid fastställandet av bötesbeloppet har DNB:s allmänna bötespolicy tillämpats. Grundbeloppet har höjts på grund av ökat allvar och skuld.

Vid fastställandet av storleken på den monetära straffavgiften tog DNB hänsyn till att Binance är den största leverantören av kryptotjänster i världen, med en daglig handelsvolym på 13,7 miljarder USD, och att Binance har ett mycket stort antal kunder i Nederländerna. Dessutom har Binance haft en konkurrensfördel eftersom de inte har betalat några avgifter till DNB och inte behövt dra på sig andra kostnader i samband med pågående tillsyn från DNB.

En annan viktig anledning till det höjda vitet är att överträdelserna skett under lång tid: från den 21 maj 2020 (när registreringsplikten infördes) till minst den 1 december 2021 (då utredningen från DNB avslutades). DNB anser därför att dessa överträdelser är mycket allvarliga.

DNB har dock dämpat böterna med 5 %, dels för att en registreringsansökan nu har lämnats in och för att Binance varit relativt transparenta om sin affärsverksamhet under hela processen. Denna registreringsansökan bedöms för närvarande av DNB.

Binance invände mot böterna den 2 juni 2022.


[ad_2]

Source link