HK SFC utfärdar begränsningsmeddelanden för 17 handelskonton kopplade till sociala medier-bedrägerier


Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) har utfärdat begränsningsmeddelanden till Emperor Securities Limited och Get Nice Securities Limited, som förbjuder dem att hantera eller bearbeta vissa tillgångar som finns på 17 handelskonton som är relaterade till en misstänkt social media ramp-and- dumpa bluff. Bedrägeriet var inblandat i manipulationen av marknaden i slutet av oktober 2021 i aktier i ett företag noterat på börsen i Hong Kong Limited.

SFC genomförde en sökoperation efter att ha utfärdat begränsningsmeddelandena.

Meddelandena om begränsningar förbjuder de två mäklarfirmorna, utan SFC:s skriftliga medgivande i förväg, att avyttra eller hantera, eller bistå, ge råd eller upphandla en annan person att avyttra eller hantera, tillgångar på något sätt på handelskontona inklusive:

  1. ingå transaktioner med värdepapper;

  2. behandla alla uttag eller överföringar av värdepapper och/eller kontanter på instruktioner från någon auktoriserad person på kontot eller av någon person som agerar för deras räkning;

  3. avyttra eller hantera värdepapper och/eller kontanter på instruktioner från någon auktoriserad person på kontot eller av någon person som agerar för deras räkning; och/eller

  4. hjälpa en annan person att göra sig av med relevant egendom eller hantera relevant egendom på ett specificerat sätt.

Mäklarna är också skyldiga att meddela SFC om de får någon av dessa instruktioner.

FNG-läsare kan komma ihåg att SFC i mars 2021 utfärdade begränsningsmeddelanden till 15 mäklare som förbjöd dem att hantera eller bearbeta vissa tillgångar som innehas på 32 handelskonton. Dessa konton är kopplade till en misstänkt ramp-and-dump-bedrägeri på sociala medier som involverar manipulation av marknaden i aktier i ett företag noterat på The Stock Exchange of Hong Kong Limited mellan november 2019 och november 2020.

De 15 mäklarhusen är: Canfield Securities Company Limited, China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited, China Tonghai Securities Limited, Emperor Securities Limited, Enhanced Securities Limited, Enlighten Securities Limited, Futu Securities International (Hong Kong) Limited, Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited, I Win Securities Limited, KGI Asia Limited, Riches Depot Securities Co., Limited, Solomon Securities Limited, Sun Hung Kai Investment Services Limited, Sun International Securities Limited och Yuzhou Financial Holdings Limited.Source link