HK regulator lanserar AML Regtech Lab

[ad_1]

Hong Kong Monetary Authority (HKMA) tillkännagav idag lanseringen av sitt Anti-Money Laundering (AML) Regtech Lab, i samarbete med Cyberport och med stöd av Deloitte, för att ytterligare uppmuntra användningen av Regtech under “Fintech 2025”-strategin.

Labbet kommer att stärka bankernas förmåga att skydda kunder från bedrägerier och förluster av ekonomisk brottslighet, minska riskförskjutningen inom banksektorn och öka den övergripande effektiviteten av AML-ekosystemet. Detta projekt fokuserar på att använda Network Analytics för att hantera riskerna med bedrägerirelaterade mule-konton, förbättra data- och informationsdelning genom offentlig-privata partnerskapsinsatser i AML.

Den första gruppen av fem banker kommer:

  • använda syntetiska data för att experimentera med nätverksdiagram för att identifiera misstänkt penningmula;
  • lära sig att integrera alternativa data (t.ex. IP-adress) i mer traditionella datamängder (t.ex. transaktionsdata) för analys; och
  • utveckla kompetens och förmåga att tillämpa nätverksanalys för att identifiera dolda risker för penningtvätt.

AMLab-serien är nästa fas av HKMA:s engagemang med ett brett spektrum av banker för att hjälpa till att informera beslut om att införa Regtech, som bygger på det positiva momentumet sedan AML/CFT Regtech Forum 2019 samt erfarenheter som delas genom AML/CFT Regtech: Case Studier och insikter publicerade i januari 2021.

I synnerhet banksektorn gör goda framsteg när det gäller att anta AML Regtech:

  • över 60 % (120) av bankerna som inte hade startat 2019 har nu introducerat Regtech-verktyg, såsom Robotic Process Automation, Natural Language Processing och no-code workflow automation-lösningar, för att optimera AML/CFT-arbetet och förbättra kundupplevelsen;
  • 53 banker använder eller undersöker användningen av alternativa data och 70 % av dessa banker har identifierat annars okända ovanliga relationer och transaktioner som ett resultat; och
  • 19 banker använder eller utforskar nätverksanalys.

AMLab-serien kommer att tillhandahålla en samarbetsplattform för kontinuerlig delning av operativa, praktiska erfarenheter av Regtech-metoder, med fokus på lösningar som maskininlärning i transaktionsövervakningsprocesser, lösningar för automatisering av arbetsflöden med låg/ingen kod, förutom nätverksanalys.

[ad_2]

Source link