Hargreaves Lansdown rapporterar en liten minskning av intäkterna under H1 FY22


Det brittiska investerings- och onlinehandelsföretaget Hargreaves Lansdown PLC (LON:HL) publicerade idag sina finansiella resultat för de sex månader som slutade den 31 december 2021.

Netto nya affärer för första halvåret av FY22 uppgick till 2,3 miljarder pund. Detta drevs av ökat kundantal, fortsatt förmögenhetskonsolidering på HL:s plattform och inflöden från befintliga kunder.

Företaget introducerade 48 000 nya nettokunder till sina tjänster under sex månaderna fram till 31 december 2021 (H1 2021: 84 000), vilket ökade sin aktiva kundbas med 3 % till 1 693 000. Under kalenderåret 2021 hade HL en ökning med 197 000 kunder. Genomsnittsåldern för nya kunder förblir i linje med de senaste perioderna och de beter sig på samma sätt som pre-Covid-kohorter av nya kunder när det gäller att växa sina AUA på plattformen över tid.

Denna ökade population av kvalitetskunder stöder framtida tillväxt, eftersom de lägger till nya pengar på sina konton, särskilt genom användningen av årliga skattefria ersättningar i SIPP- och ISA-produkterna. Under en tidsperiod konsoliderar kunder också vanligtvis sina investeringar genom överföringar till HL:s plattform.

Totala AUA ökade med 4 % till 141,2 miljarder pund den 31 december 2021 (135,5 miljarder pund den 30 juni 2021). Detta drevs av 2,3 miljarder pund i netto nya affärer (H1 2021: 3,2 miljarder pund) plus positiva börsrörelser som påverkade tillgångsvärden.

Intäkterna för perioden minskade med 3 % till 291,1 miljoner pund (H1 2021: 299,5 miljoner pund), på grund av lägre aktiehandelsintäkter eftersom några av de mer extrema handelsvolymerna under Covid inte upprepades och på grund av lägre ränta på kundpengar som hela effekterna av nödsänkningarna av basräntan märktes. Båda dessa faktorer förväntades av ledningen och motverkades delvis av högre genomsnittliga tillgångsvärden och fördelen som ger högre plattforms- och förvaltningsavgifter.

På en underliggande basis sjönk vinsten före skatt med 13 % till 163,5 miljoner pund (H1 2021: 188,4 miljoner pund). På lagstadgad basis sjönk vinsten före skatt med 20 % till 151,2 miljoner pund (H1 2021: 188,4 miljoner pund).

Koncernen kommer att åta sig uppskattningsvis 175 miljoner pund i strategiska investeringskostnader för att leverera framtida tillväxt och operativ effektivitet. Delvis kommer finansieringen för denna investering att komma från upphävandet av eventuella särskilda utdelningar genom FY22 och FY23 innan HL ser till att återinföra den från FY24 och framåt. Styrelsen är dock övertygad om att Hargreaves Lansdown har tillräckligt starka finans-, likviditets- och kapitalpositioner för att genomföra sin strategi utan begränsningar och har därför åtagit sig att den ordinarie utdelningen kommer att växa med minst 3 % under perioden fram till FY24.

Mot bakgrund av koncernens utdelningspolicy har styrelsen deklarerat en höjd interimsutdelning på 12,26 pence per aktie (H1 2021: 11,9 pence per aktie). Interimsutdelningen kommer att betalas ut den 1 april 2022 till samtliga aktieägare i registret den 4 mars 2022.Source link