Handlare hävdar att Apex avstängning av värdepappersköp är klassisk vårdslöshet

[ad_1]

Kort efter att Apex Clearing, en svarande i “Other Broker”-delen av tvistemålen i flera distrikt angående short squeeze i januari, försökte avfärda anklagelserna mot den, svarade kärandena i denna rättegång och upprepade sina anspråk mot Apex.

Handlarnas svar lämnades in till Florida Southern District Court den 5 november 2021.

Enligt handlarna, som väckte denna rättegång, införde Apex den 28 januari 2021 en aldrig tidigare skådad, ensidig, obefogad och ensidig avstängning av sin värdepappershandelsplattform och de handelsplattformar som den kontrollerar som clearingmäklare för att förhindra dess många kunder från att köpa vissa efterfrågade värdepapper under cirka tre och en halv timme. Denna avstängning av köp var en följd av att den minskade och undertryckte priset på dessa värdepapper.

Handlarna hävdar att köpstoppet var obefogat när det började. För att förstärka det, upprätthöll Apex inköpsavstängningen i timmar efter att den visste att det inte fanns någon motivering för att det skulle fortsätta. Det säger målsäganden Apex ursäkt för inköpsavstängningen är svag. Låt oss komma ihåg att Apex hävdar att orsaken till avstängningen var ett krav från Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) om en högre säkerhetsdeposition.

Men den ursäkten, säger handlarna, försvann kl. 11:47 (östra), den 28 januari när DTCC meddelade Apex att det ökade säkerhetskravet var lägre än tidigare kommunicerat och låg inom det intervall som Apex fann acceptabelt. Detta var sexton minuter efter att Apex implementerade inköpsavstängningen klockan 11:31 Eastern.

Vidare hänvisar kärandena till ett uttalande av Rothschild (Apex tidigare president) som i en intervju medgav att Apex inte begränsade handeln till följd av kapitalkrav, med angivande av att Apex hade “‘headroom'” i termer av tillgängligt kapital på sin balansräkning och även hade kreditlinjer som det kunde utnyttja.”

Det hävdar handlarna Apex kan inte motivera sin tre och en halv timmes handelsavstängning eftersom bevisen, som tillhandahållits av DTCC, visar att Apex informerades av DTCC senast kl. 11:47 Eastern om att säkerhetskravet var lägre än vad som tidigare kommunicerats och inom det intervall som Apex ansåg vara godtagbart. Men Apex upphävde inte inköpsavstängningen förrän 14:55 Eastern.

Kort sagt, om Apex dåvarande president ska tro att Apex aldrig stått inför en kontantkris den 28 januari, så var Apex implementering av en cirka 3,5 timmars avstängning av möjligheten att köpa aktier orättfärdig. Om Apex dåvarande VD är felinformerad och Apex inte hade “utrymme” kan Apex fortfarande inte förklara varför inköpsavstängningen varade i mer än tre timmar efter att DTCC informerade Apex om att säkerhetskravet var på en nivå som Apex fann vara acceptabel.

Det hävdar målsäganden Apex införing av den omotiverade timmarslånga köpstoppet är klassisk vårdslöshet. Medan Apex sa att det inte är skyldigt att vara skyldigt till handlarna, hävdar käranden att det hade en sedvanlig laglig omsorgsplikt.

Kärandena hävdar att Apex, trots branschkrav, inte hade någon plan för att ta itu med ökad volatilitet eller ökade krav på säkerheter, och när Apex väl implementerade inköpsavstängningen hävde inte Apex inköpsavstängningen i tid.

Apex åtalas i samband med sin dubbla roll som broker-dealer och som clearing broker-dealer. Dess roll som mäklare-handlare är okomplicerad. Olika investerarkunder har mäklar- och återförsäljarkonton hos Apex för att direkt köpa och sälja värdepapper via Apex plattform. Den 28 januari avbröt Apex möjligheten för var och en av dessa kunder att köpa aktier i (och köpoptioner för att köpa aktier i) AMC Entertainment Holdings, Inc. (“AMC”), GameStop Corp. (“GME”) och Koss Corporation ( “KOSS”) i tre timmar och tjugofem minuter.

Som en clearingmäklare-handlare tillhandahåller Apex vanligtvis backoffice-tjänster till generellt mindre mäklare-handlare, kallade “Introducing Broker Dealers” eller “Introducing Brokers”. Olika investerare, såsom käranden, öppnar konton hos Introducing Broker-Dealers, såsom Webull Financial LLC och Ally Invest.

När man öppnar konton hos Introducing Broker-Dealers, ingår även investerare samtidigt avtal med och blir kunder till Apex, som clearingmäklare-dealer. Vanligtvis anger kunder hos Introducing Brokers sina handelsorder genom Introducing Broker som sedan behandlas genom Clearing Broker-Dealer. I det avseendet är varje kund hos en Introducing Broker-Dealer också en kund hos Apex, Clearing Broker-Dealer. Eftersom dessa kunder delas mellan Introducing Broker Dealer och Apex som en del av ett trevägsavtal är de “Delade kunder”.

En clearingmäklare-återförsäljare utför vanligtvis ministerfunktioner och är därför i stort sett immun från juridiskt ansvar för eventuella missförhållanden som utförs av den introducerande mäklaren. Enligt handlarna har Apex försökt att felkarakterisera sin roll här.

Apex nämns inte som svarande i samband med någon ministerroll. Här, Apex, som använder sin makt som Clearing Broker-Dealer, anklagas för att på ett felaktigt sätt träda framför Introducing Broker-Dealers och ensidigt stänga ner deras förmåga att acceptera inköpsorder för de Suspenderade Aktierna av kunder som Introducing Broker-Dealer och Apex delade.

Handlarna säger:

“Apex låtsas att dess oöverträffade, ensidiga, obefogade envägsavstängning av marknaden för köp av värdepapper är tillåten riskförebyggande åtgärder. Det är det inte. Det är galenskap. Med förödande konsekvenser”.

Klagandena drar slutsatsen att Apex yrkande om att avvisa klagomålet om andra mäklartranche bör avslås.

[ad_2]

Source link