Goldman Sachs rapporterar en kraftig ökning av Global Markets intäkter under tredje kvartalet 2021

[ad_1]

Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) har just publicerat sina finansiella resultat för tredje kvartalet 2021.

Nettointäkterna på Global Markets var 5,61 miljarder dollar för tredje kvartalet 2021, 23% högre än tredje kvartalet 2020 och 15% högre än andra kvartalet 2021.

Nettointäkterna i FICC var 2,51 miljarder dollar, i stort sett oförändrade jämfört med tredje kvartalet 2020. Nettointäkterna från FICC -finansiering var betydligt högre, främst från bolån.

Nettointäkterna i FICC -förmedlingen var lägre, vilket återspeglar betydligt lägre nettointäkter i ränteprodukter, kreditprodukter och bolån, delvis motverkade av betydligt högre nettointäkter i råvaror och högre nettointäkter i valutor.

Nettointäkterna i aktier var 3,10 miljarder dollar, 51% högre än tredje kvartalet 2020, på grund av betydligt högre nettointäkter i båda aktiefinansieringen, vilket återspeglar ökad kundaktivitet (inklusive högre genomsnittliga kundbalanser) och aktiemedling, vilket återspeglar betydligt högre nettointäkter i både derivat och kontantprodukter.

För alla segment var nettoomsättningen 13,61 miljarder dollar för tredje kvartalet 2021, 26% högre än tredje kvartalet 2020 och 12% lägre än andra kvartalet 2021. Ökningen jämfört med tredje kvartalet 2020 återspeglade betydligt högre nettointäkter inom Investment Banking, Global Markets och Consumer & Wealth Management, delvis motverkad av lägre nettointäkter inom kapitalförvaltning.

Utspädd vinst per stamaktie (EPS) var 14,93 dollar för tredje kvartalet 2021 jämfört med 8,98 dollar för tredje kvartalet 2020 och 15,02 dollar för andra kvartalet 2021 och var 48,59 dollar för de första nio månaderna 2021 jämfört med 12,65 dollar för det första kvartalet 2021 nio månader 2020. Under föregående år minskade nettoavsättningarna för rättstvister och regleringsförfaranden utspädd EPS med 9,46 dollar för de första nio månaderna av 2020.

[ad_2]

Source link