Global Brokerage rapporterar aktieägarunderskott på 203 miljoner dollar i slutet av första kvartalet 2022


Global Brokerage Inc (OTCMKTS:GLBR), tidigare känd som FXCM Inc, har publicerat sina oreviderade finansiella mätvärden för de första tre månaderna av 2022, med uppgifterna som visar ett större aktieägarunderskott.

Rapporten visar aktieägarnas totala underskott på 203 miljoner USD i slutet av första kvartalet 2022. Detta kan jämföras med ett underskott på 183,5 miljoner USD för tredje kvartalet 2021. Detta kan jämföras med ett underskott på 173,2 miljoner USD i slutet av andra kvartalet av 2021.

Låt oss notera att företaget har slutat lämna in finansiella rapporter till US Securities and Exchange Commission (SEC) efter Global Brokerages avnotering och konkurs. Därav bristen på någon förklaring till att resultaten är vad de är.

Om vi ​​tittar på de viktigaste finansiella måtten, låt oss nämna att Global Brokerage rapporterade totala nettointäkter på 31,1 miljoner USD för första kvartalet 2022. De totala rörelsekostnaderna uppgick till 32,9 miljoner USD.

Nettoförlusten hänförlig till Global Brokerage Inc för de första tre månaderna 2022 var 9,35 miljoner USD.
Source link