Våganalys

Enligt det dagliga diagrammet stängdes det brittiska pundet som en baisseartad stång, vi förväntade oss att priset skulle stiga mycket lägre, men om priset drar tillbaka uppåt och slutar stänga över höjden på föregående dagens ljus, då kommer vi att letar efter en möjlig rally mycket högre och bör se prisbrytning utöver 1.3959. Om denna nivå bryts, förväntas ytterligare momentum mycket högre. Å andra sidan, om priset går under föregående dags lägsta låga, då är detta det bästa stället att överväga en möjlig långsiktig säljposition.

Handelsrekommendationer:

Vi är säljare.

Vi ser en möjlig försäljning mot 1.33328

Ursprung: FreshForex
Source link