Våganalys:

Precis som tidigare prognostiserat fortsatte det brittiska pundet till överkanten och träffade till och med vår stoppförlust. Så länge som priset ligger över föregående dags högsta höjdpunkt är vi nu köpare, i princip förväntar vi oss en möjlig rally mot 1.45 och kan komma att sträcka sig mycket högre. På baksidan, om priset går sönder och stänger under föregående dags lägsta låga, då letar vi efter en möjlig långsiktig säljposition.

Handelsrekommendationer

Vi är köpare mot den övre trendlinjen.

Ursprung: FreshForexSource link