GBP/USD Prognos: Brittiskt pund bröt framgångsrikt över den övre trendlinjen


Våganalys

Precis som i euro bröt det brittiska pundet framgångsrikt över den övre trendlinjen och är fortfarande ganska mycket över det. Som det är nu har vi alla ögonen på köpare. Vi väntar på en tillbakadragning mot samma trendlinje för att välja en möjlig långsiktig köpposition och förväntar oss att priset kommer att stiga mycket högre mot 1.4106, den idealiska platsen att köpa från i detta diagram är runt föregående dags öppningspris. Om priset kan dra tillbaka till det, väntas ytterligare fart till överdelen, på baksidan, om priset går under föregående dags lägsta låga, kommer vi att nöja oss med en försäljning. Som det är för närvarande ser bara köppositioner perfekt ut och kan säkert rekommenderas.

Handelsrekommendationer:

Vi är köpare mot 1.4106

Vänta och sälj en rebound från den övre trendlinjen mot 1.3515.

Ursprung: FreshForex
Source link