FSCS öppnar för krav mot Alexander David Securities Ltd

[ad_1]

UK Financial Services Compensation Scheme (FSCS) har nu öppnat för krav mot Alexander David Securities Ltd (ADSL) via onlinekravstjänsten.

Som FNG har rapporterat har FCA bekräftat att ADSL gick i likvidation den 1 juli 2022.

FSCS kommer att undersöka om det finns några ersättningsberättigade anspråk. Som en del av denna utredning kommer organet att ha ett nära samarbete med de gemensamma likvidatorerna. Innan FSCS har avslutat sina utredningar kan man inte säga om man kommer att kunna betala krav mot ADSL.

Om du redan har hänvisat ett klagomål till Finansombudsmannen behöver du inte vidta några åtgärder. Eftersom byrån är i likvidation kommer ombudsmannatjänsten att kontakta dig i sinom tid för att be om tillstånd att hänskjuta ärendet till FSCS.

Kom ihåg att genom att göra anspråk direkt via FSCS betalar du inga avgifter och kommer att få 100 % av eventuell ersättning som kan komma att betalas ut.


[ad_2]

Source link