FSCS börjar erbjuda kompensation till LCF-kunder enligt ett statligt system


UK Financial Services Compensation Scheme (FSCS) har nu börjat kontakta och erbjuda ersättning till obligationsinnehavare som är berättigade enligt regeringens LCF-kompensationssystem.

Denna vecka skickar Scheme ut brev till cirka 1 000 obligationsinnehavare. Dessa brev kommer att innehålla information om vad de behöver göra för att acceptera erbjudandet, betalningsvillkor och några räkneexempel.

FSCS säger att de kommer att kontakta alla så snart som möjligt och alla obligationsinnehavare kommer att få sitt erbjudande senast den 20 april 2022.

Om du får ersättning för eventuella ISA-investeringar du haft med LCF kan du använda detta för att göra en engångsinbetalning till en annan ISA utan att det räknas in i din årliga ISA-prenumerationsgräns.

Om du är berättigad till det statliga systemet och investerat i ISA-obligationer med LCF, kommer du att få standardbrevet för ersättningserbjudande plus ett ytterligare brev från FSCS med de uppgifter du behöver visa din ISA-chef. Dessa brev kommer separat.

När du hör från FSCS om din ersättning kan du ringa eller mejla FSCS:s dedikerade LCF-team med eventuella frågor. Deras uppgifter finns med i brevet.

London Capital & Finance (LCF) var ett auktoriserat företag av Financial Conduct Authority (FCA) som emitterade oreglerade icke-överlåtbara skuldebrev, allmänt kända som “miniobligationer”, till investerare och sedan spekulativt investerade de erhållna medlen i ett antal underliggande företag . LCF trädde i administration i januari 2019 och vid feltillfället hade 11 625 obligationsinnehavare investerat cirka 237 miljoner pund.

I maj 2019 gav regeringen Konkurrensverket i uppdrag att inleda en oberoende utredning av händelserna kring Konkurrensverkets reglering och tillsyn av LCF. Dame Elizabeth Gloster ledde utredningen och hennes oberoende granskning, som regeringen publicerade i december 2020, drog slutsatsen att FCA inte fullgjorde sina uppgifter med avseende på LCF på ett sätt som gjorde det möjligt för den att effektivt uppfylla sina lagstadgade mål under den relevanta perioden.

Parallellt med publiceringen av rapporten meddelade regeringen att den skulle upprätta ett kompensationssystem för obligationsinnehavare som förlorat pengar efter LCF:s kollaps. Den ekonomiska sekreteraren till finansministeriet tillkännagav detaljerna i programmet i april 2021.

LCF Compensation Scheme är ett statligt finansierat system utformat för att kompensera obligationsinnehavare som led förluster efter att ha investerat i LCF, som trädde i administration 2019.

Regeringen har meddelat att den kommer att upprätta ett system som ger 80 % av LCF-obligationsinnehavarnas initiala investering upp till maximalt 68 000 pund. Om obligationsinnehavare har fått räntebetalningar från LCF eller utdelningar från administratörer, Smith & Williamson, kommer dessa att dras av från ersättningsbeloppet.

Systemet kommer att vara tillgängligt för alla LCF-obligationsinnehavare som inte redan har fått ersättning från FSCS och representerar 80 % av den ersättning de skulle ha fått om de varit berättigade till FSCS-skydd.Source link