Finvasia Group utnämner Tajinder Virk som tillförordnad vd för ZuluTrade


Finvasia meddelade idag att de har utsett Tajinder Virk som tillförordnad verkställande direktör för ZuluTrade. Han kommer att ersätta bolagets tidigare vd med omedelbar verkan.

Som FNG har rapporterat tillkännagav Finvasia förvärvet av det sociala handelsnätverket ZuluTrade i december 2021.

“Tajinder har varit avgörande för att bygga vidare på Finvaisas framgång och har en imponerande meritlista när det gäller att leverera tillväxt för våra koncernbolag”, säger Sarvjeet Singh Virk, CMD & medgrundare Finvasia. “Vi har sett Tajinder (AKA Natty) i aktion från första hand och har det största förtroendet att hans djupa ekonomiska erfarenhet och ledarskapsförmåga kommer att driva resultat och påskynda ZuluTrades verksamhet i denna interimsroll.”

Tajinder Virk är VD för Finvasia Group of company. På ZuluTrade kommer Tajinder att arbeta nära teamet för att leverera affärsexpansionsplanen.

Tajinder Virk kommenterade utnämningen, sa:

“Finvasia är känt för sin innovativa affärsstrategi och för sin förmåga att skapa värde för sina kunder. Vi ser ZuluTrade som den största Social Wealth Management-plattformen som kommer att sammanföra fler tillgångsklasser och branschdeltagare under en enda plattform.

“ZuluTrade är bland de största och de ursprungliga sociala handelsplattformarna som revolutionerade kopieringshandeln 2008. ZuluTrade 2.0 kommer att behålla sitt arv av att vara mäklarneutral, så det har ingen intressekonflikt med sina investerare. Vi kommer att erbjuda en mängd olika tillgångsklasser och uppmuntra fler investerare, ledare och mäklare att ansluta sig till plattformen samtidigt som vi skapar en gynnsam miljö för dem att växa sin förmögenhet”, fortsatte han.

Finvasias styrelse har samtidigt påbörjat ett formellt sökande efter en permanent VD för ZuluTrade som kan leverera på koncernens förväntningar på framtida färdiga produkter samtidigt som dess kärnvärden och kulturer bibehålls.

Source link