FINRA lämnar in klagomål mot Worden Capital Management


FINRA:s avdelning för verkställighet har lämnat in ett klagomål mot Worden Capital Management LLC (WCM).

Klagomålet hävdar att WCM, mellan januari 2019 och mars 2020, genom sin verkställande direktör, JW, och dess registrerade representanter, samlade in över 10 miljoner USD från 121 investerare i 22 riktade emissioner utan att avslöja en väsentlig intressekonflikt – att det hade ingått ett hemligt avtal om att få ytterligare åtta procents provision på sin försäljning av värdepapper genom dessa erbjudanden.

Totalt fick WCM $609 500 i hemlig provision från försäljning av värdepapper i Erbjudandena.

Enligt klagomålet godkände JW Erbjudandena på uppdrag av WCM, och han underlät medvetet eller hänsynslöst att avslöja denna hemliga kompensation till WCM:s mäklare som, på JW:s ledning, sålde Erbjudandena. Därför avslöjade WCM-mäklarna inte denna hemliga provision för investerare när de rekommenderade investeringarna. Som ett resultat av det föregående bröt WCM medvetet mot Section 10(b) i Securities Exchange Act från 1934 och Regel 10b-5(b) därunder, och det bröt mot FINRAs regler 2020 och 2010.

WCM misslyckades också med att rimligen övervaka försäljningen av Erbjudandena, inklusive att underlåta att genomdriva sina egna skriftliga tillsynsförfaranden. De skriftliga tillsynsrutinerna krävde att företagets utsedda huvudman för riktade emissioner genomförde en rimlig undersökning av varje riktat emissionserbjudande som säljs genom bolaget och fyllde i en checklista för due diligence för varje erbjudande.

WCM genomförde dock inte rimlig due diligence av Erbjudandena eller fyllde i en checklista för vart och ett av Erbjudandena. Istället genomförde WCM enbart en översiktlig undersökning av den icke-registrerade enheten som strukturerade, skapade och hanterade Erbjudandena och slutförde delvis en enda checklista för due diligence innan de sålde värdepapper i det första av de 22 erbjudandena. JW:s underskrift på denna checklista gjorde det möjligt för WCM:s registrerade representanter att rekommendera och sälja alla 22 Erbjudandena.

JW skrev under denna delvis ifyllda checklista trots att han inte var företagets utsedda huvudman för privata placeringar. Han gjorde det eftersom den utsedda huvudmannen för privata placeringar och företagets efterlevnadspersonal vägrade att underteckna den. När JW undertecknade detta dokument hade företaget precis påbörjat sin due diligence-process, och personalen på företaget förstod ännu inte egenskaperna, egenskaperna eller riskerna med Erbjudandena.

Företaget hade inte heller samlat in relevant information som krävdes av dess egna skriftliga rutiner. Som ett resultat av detta lämnades vissa punkter på checklistan för due diligence tomma eller märkta “tillhandahålls av emittent”, när emittenten faktiskt inte hade tillhandahållit informationen. I motsats till WCM:s rutiner för privata placeringar samlade WCM inte in finansiell information om Manager eller Erbjudandena, och WCM fick inte heller information om någon av Managers tidigare erbjudanden.

WCM misslyckades heller med att upptäcka att FINRA hade spärrat en person som var associerad med Erbjudandena, även om den informationen lätt kunde upptäckas från ett dokument i dess besittning. Som ett resultat av det föregående bröt WCM mot FINRAs regler 3110(a) och (b) och 2010.

På grund av sin underlåtenhet att genomföra rimlig due diligence, förstod WCM inte Erbjudandena, hur de var uppbyggda och fungerade och vilka risker som uppstod genom att investera i dem. WCM hade därför inte en rimlig grund att tro att dess investeringsrekommendationer i Erbjudandena var lämpliga för åtminstone vissa investerare i strid med FINRAs regler 2111 och 2010.

Slutligen lämnade WCM aldrig till FINRA det erbjudandematerial som tillhandahållits investerare i Erbjudandena. Genom att underlåta att skicka in detta erbjudandematerial till FINRA inom 15 dagar efter den första försäljningen i varje erbjudande, bröt WCM mot FINRAs regler 5123 och 2010.

Department of Enforcement begär ett beslut om att en eller flera av sanktionerna enligt FINRA-regel 8310(a) ska utdömas, inklusive att den tillfrågade ska vara skyldig att fullständigt ta bort alla otillbörliga vinster och/eller göra fullständig och fullständig återbetalning, tillsammans med intresse.Source link