FINRA bötfäller UBS Financial Services för rapportering av brister


UBS Financial Services Inc har gått med på att betala böter som en del av en uppgörelse med Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Förlikningen gäller påstådda överträdelser av FINRA:s regler angående rapportering.

Under perioden från juli 2018, till och med september 2021, misslyckades UBS med att i tid rapportera cirka 3 850 transaktioner i TRACE-kvalificerade företagsskuldpapper, byråskuldpapper och värdepapperiserade produkter till TRACE, i strid med FINRAs regler 6730(a) och 2010.

Sen handelsrapportering till TRACE hindrar offentlig spridning i realtid av transaktions- och prisuppgifter. Otidig rapportering av spridda affärer påverkar direkt investerare och andra marknadsaktörer genom att beröva dem information som är nödvändig för att fatta handels- och värderingsbeslut. Sen rapportering av stora blocktransaktioner, som är transaktioner med en inmatad volym på $5 000 000 nominellt värde eller mer för en enda handelsrapport, har potential att orsaka större inverkan på marknadsprissättning och aktivitet än enskilda transaktioner med mindre volym.

Under den relevanta perioden misslyckades företaget med att rapportera i tid till TRACE cirka 340 stora blocktransaktioner i företagsskuldpapper och 424 stora blocktransaktioner i byråskuldpapper. Dessa otidiga rapporter utgjorde i genomsnitt 4,72 % av dess stora blockerade företagsskuldstransaktioner och i genomsnitt 9,3 % av dess stora blockbyråskuldstransaktioner.

Under den relevanta perioden misslyckades företaget med att i tid rapportera cirka 1 680 transaktioner (inklusive de 424 stora blocktransaktioner som rapporterades för sent) i Agency Debt Securities och cirka 1 830 transaktioner i värdepapperiserade produkter. Dessa otidiga rapporter utgjorde i genomsnitt 3 % av företagets byråskuldstransaktioner och 2,25 % av transaktionerna med värdepapperiserade produkter.

Under samma period var företagets övervakningssystem inte rimligt utformat för att uppnå överensstämmelse med företagets transaktionsrapporteringsskyldigheter för TRACE-godkända värdepapper, i strid med FINRAs regler 31 lO(a) och 2010.

Utöver böterna på 350 000 dollar har företaget gått med på en misstroendevotum och ett åtagande att revidera sitt övervakningssystem.
Source link