FINRA bötfäller Performance Trust för TRACE-rapporteringsbrister


Performance Trust Capital Partners, LLC har gått med på att betala böter på $115 000 som en del av en förlikning med Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Förlikningen gäller brott mot FINRA:s regler om TRACE-rapportering.

Från juli 2018, till och med juni 2020, misslyckades Performance Trust med att rapportera 1 247 TRACE-kvalificerade säkerhetstransaktioner till TRACE inom den 15-minuters tidsram som krävs enligt FINRA-regel 6730(a) och utan något tillämpligt undantag. Detta utgjorde 2,65 % av företagets TRACE-godkända värdepapperstransaktioner under denna period, högre än branschgenomsnittet för denna period.

Därför bröt svaranden mot FINRAs regler 6730(a) och 2010.

Dessutom, från juli 2018 till juni 2020, misslyckades Performance Trust med att upprätta och underhålla ett övervakningssystem som är rimligt utformat för att uppnå efterlevnad när det gäller snabb rapportering av TRACE-berättigade säkerhetstransaktioner till TRACE. Under denna period spårade företaget sin sena rapportering till TRACE och ålade små böter och påföljder för personal som var involverad i sena rapportering.

Däremot åtgärdade företaget inte sin pågående sena TRACE-rapportering effektivt. Företaget misslyckades med att rimligen utbilda sina handledare angående deras ansvar att utföra tillsyn och uppföljning med personal angående TRACE-rapportering. Företaget misslyckades med att rimligen utbilda sin personal angående deras skyldighet att i tid rapportera affärer till TRACE. Företagets system med böter och straff för sen rapportering var ineffektivt eftersom det inte avskräckte bristande efterlevnad och tillämpades inkonsekvent.

Dessutom misslyckades företaget med att tilldela tillräckliga resurser för efterlevnadsavdelning och administrativ personal som behövdes för att rimligen övervaka, övervaka och följa upp sena rapportering, med tanke på företagets handelsvolym, vilket bidrog till företagets sena TRACE-rapportering.

Därför bröt företaget mot FINRAs regler 3110(a) och 2010.

Utöver böterna har Performance Trust samtyckt till ett misstroendevotum.Source link