FINRA bötfäller Crown Capital för att ha betalat 19,3 miljoner USD till oregistrerade enheter


Crown Capital Securities har gått med på att betala böter som en del av en uppgörelse med FINRA om regelöverträdelser.

Mellan januari 2017 och januari 2021 betalade Crown Capital cirka 19,3 miljoner USD i provision som tjänats in av 18 av dess registrerade representanter till 18 oregistrerade enheter. De oregistrerade enheterna var företag och aktiebolag som skapats av de registrerade representanterna för att fungera som affärer som namn för sina värdepappersverksamheter och avslöjades och godkändes utanför affärsverksamheten.

Crown Capital gjorde betalningar till de oregistrerade enheterna istället för att betala provisioner direkt till de registrerade representanterna. Därför bröt Crown Capital mot FINRAs regler 2040 och 2010.

Företaget har gått med på att införa följande sanktioner:

  • en kritik;
  • böter på 75 000 USD; och
  • ett intyg undertecknat av en tjänsteman och huvudman för företaget att, från och med datumet för certifieringen, alla Crown Capitals provisioner och betalningsarrangemang, inklusive men inte begränsat till de som betalas i samband med nätverksavtal, följer FINRA Rule 2040.

Crown Capital Securities, LP har varit medlem i FINRA sedan 1972. Företaget tillhandahåller finansiella tjänster till kunder, inklusive mäklare och förmögenhetsförvaltning till privatpersoner. Företaget har sitt huvudkontor i Orange, Kalifornien, har cirka 300 registrerade representanter och 164 registrerade filialkontor.Source link