FINRA bötfäller Aegis Investments för bristfällig AML-programtestning


Aegis Investments har gått med på böter som en del av en förlikning med FINRA.

Aegis Investments misslyckades med att genomföra årliga oberoende tester av företagets efterlevnadsprogram för anti-penningtvätt (AML) mellan 2011 och 2020, i strid med FINRAs regler 3310(c) och 2010.

FINRA Rule 3310 kräver att medlemsföretag som Aegis Investments utvecklar och implementerar ett AML-efterlevnadsprogram som är rimligt utformat för att uppnå och övervaka företagets efterlevnad av Bank Secrecy Act och dess regler. F1NRA Regel 3310(c) uppmanar medlemsföretagen att genomföra “årliga (på kalenderårsbasis) oberoende tester” för att granska och bedöma lämpligheten och nivån på deras efterlevnad av AML-efterlevnadsprogrammet.

Medlemsföretag kan ha intern personal eller en kvalificerad extern part som utför detta test, men regeln förbjuder (1) företagets utsedda AML-efterlevnadsperson, (2) fast personal som utför AML-funktionerna som testas, eller (3) någon person som rapporterar till dessa individer från att genomföra de årliga testerna.

Även om Aegis Investments genomförde kvartalsvisa tester av sitt AML-efterlevnadsprogram mellan 2011 och 2020, utfördes testet av en registrerad representant som övervakades av och rapporterades till företagets AML Compliance Officer och var därför inte “oberoende” enligt FINRA-regeln 3310(c).

Eftersom testningen fokuserade på att granska transaktioner för ovanlig aktivitet och inte utvärderade företagets skriftliga AML-procedurer eller efterlevnadsprogram, misslyckades Aegis Investments heller med att genomföra en riskbaserad granskning av sitt AML-program och dess efterlevnad av banksekretesslagen.

Aegis har gått med på en misstroendevotum och böter på 7 500 dollar.Source link