Finablr utfärdar ett uttalande om strykningsmeddelande


Finablr PLC har idag bekräftat att man den 11 januari 2022 har mottagit meddelande från registrar of Companies att bolaget kommer att strykas ur registret och upplösas, såvida inte skäl för motsatsen visas inom 2 månader från dagen för meddelandet.

Finablr säger att det för närvarande håller på att lösa de frågor som Companies House ställt i samband med strykningsmeddelandet och kommer att släppa ytterligare uppdateringar i sinom tid.

Nedan är det fullständiga uttalandet av Finablr:

“Finablr PLC (”Företaget”) har den 11 januari 2022 erhållit meddelande från Bolagsregistret att Bolaget kommer att strykas ur registret och upplösas, om inte motsatsen visas inom 2 månader från dagen för meddelandet. . Bolaget håller för närvarande på att lösa de frågor som Companies House ställt i samband med strykningsmeddelandet och kommer att släppa ytterligare uppdateringar i sinom tid”.

Notisen om Finablrs föreslagna strykning av registret. Källa: Companies House.Source link