Finablr placeras i administration – FX News Group


Finablr Plc sattes i administration den 11 mars 2022, genom ett beslut av bolagets styrelse.

Stephen Goderski och Peter Hart från PKF GM har utsetts till Joint Administrators för Finablr, med omedelbar verkan.

Handeln med Finablrs aktier kommer att fortsätta att vara avstängd tills vidare.

Finablr säger:

“Vänligen notera att med bolaget i administration kan bolagets styrelseledamöter och tjänstemän inte svara på frågor om ställningen för någon innehavare av värdepapper av någon form i bolaget eller angående ställningen för några borgenärer.

Alla aktieägare, skuldägare (de som är direkt från företaget) och borgenärsförfrågningar relaterade till Finablr PLC ska nu göras direkt till PKF GM via e-post till: [email protected]

I januari fick Finablr besked från registrar of Companies att, om inte skäl motsatsen visas inom 2 månader från dagen för meddelandet, kommer företaget att strykas ur registret och upplösas. Den obligatoriska strykningsåtgärden mot Finablr avbröts i februari.

Finablrs dotterbolag Xpress Money gick in i administrationen i februari. UK Financial Conduct Authority (FCA) har också bekräftat att särskilda administratörer utsetts på Xpress.

Ansökan om den särskilda administrationen gjordes av Konkurrensverket som svar på en likvidationsansökan mot företaget, för att bidra till att säkerställa bättre resultat för berörda kunder.

Xpresss gemensamma specialadministratörer ansvarar för att hantera reklamationer mot byrån och återföra medel till kunder där så är möjligt. Kunder bör få mer information från dem, inklusive information om hur man gör ett anspråk, inom 8 veckor efter mötet.

Tyvärr skyddas inte kundmedel av Financial Services Compensation Scheme (FSCS), eftersom FSCS endast gäller vissa typer av verksamhet. Detta inkluderar inte betaltjänster.Source link