FCA varnar styrelseledamot för börsnoterade co över marknadsmissbruk

[ad_1]

Den brittiska myndigheten för finansiell uppförande (FCA) bekräftade idag att den har utfärdat ett varningsmeddelande till en individ om marknadsmissbruk.

FCA anser att individen, som var medlem i styrelsen för ett börsnoterat bolag, försummade marknadsmissbruk genom att olagligt avslöja insiderinformation i strid med artikel 14 c i förordningen om marknadsmissbruk ((EU) nr 596/ 2014) (MAR).

Närmare bestämt avslöjade individen, i egenskap av styrelseledamot, insiderinformation om ett förväntat tillkännagivande som rör företaget till en ledande person vid var och en av två av bolagets större aktieägare, annat än vid normal utövning av hans anställning, yrke eller arbetsuppgifter.

Informationen som den enskilde avslöjade var väsentlig för prisbildningsprocessen för bolagets aktier och kan inte korrekt betraktas som en del av tillåtna diskussioner av allmän karaktär om företagets verksamhet och marknadsutveckling mellan företagsledningen och dess aktieägare.

Tillsynsmyndigheten anser att individens förmånliga utlämnande av sådan information till två större aktieägare före utlämnande till den bredare marknaden utgjorde olagligt utlämnande av insiderinformation i den mening som avses i artikel 10 och i strid med artikel 14 ci MAR.

[ad_2]

Source link