FCA utfärdar ett uttalande om RTC Management Solutions Ltd


UK Financial Conduct Authority (FCA) utfärdade idag ett uttalande angående RTC Management Solutions Ltd.

FCA säger sig ha avslagit RTC Management Solutions Ltd:s ansökan om att bli auktoriserad att bedriva skadehanteringsreglerad verksamhet.

Detta beslut följer på överföringen av det regulatoriska ansvaret för skadehanteringsbolag (CMC) till FCA den 1 april 2019.

RTC Management Solutions Ltd ansökte om tillstånd att bedriva skadehanteringsreglerad verksamhet den 31 juli 2019. Ett slutligt meddelande om att avslå dess ansökan utfärdades av FCA tidigare 2022.

Tillsynsmyndigheten förklarar att den har avslagit ansökan eftersom den inte kan säkerställa att RTC Management Solutions Ltd kommer att uppfylla och fortsätta att uppfylla tröskelvillkoren som anges i schema 6 i Financial Services and Markets Act 2000, särskilt effektiv tillsyn, lämpliga resurser och lämplighet tröskelförhållanden. Tröskelvillkoren är de minimikrav som företag måste uppfylla för att bli auktoriserade av FCA.Source link