FCA utfärdar ett slutligt meddelande till Finablr


UK Financial Conduct Authority (FCA) meddelar att de har utfärdat ett slutgiltigt meddelande till Finablr efter att ha avslagit sin ansökan om annullering av sin premiumnotering.

Den 16 december 2022 meddelade FCA att de hade utfärdat ett beslutsmeddelande till Finablr plc som avslår bolagets ansökan om annullering av dess premiumnotering med hänvisning till LR 5.2.7R.

Denna regel tillåter hävning utan aktieägarröst om vissa villkor är uppfyllda. Premienoterade emittenter kräver vanligtvis aktieägarnas godkännande (enligt LR 5.2.5R) för att avbryta noteringen av sina aktierelaterade värdepapper från den officiella listan. LR 5.2.7R ger ett undantag från detta krav för emittenter i en prekär finansiell ställning om vissa villkor är uppfyllda.

Efter att ha övervägt fakta om Finablr plc:s ansökan och med beaktande av 78A § i lagen om finansiella tjänster och marknader och relevanta noteringsregler, anser Konkurrensverket att ansökan inte uppfyller villkoren i noteringsreglerna för att avbryta noteringen av sina stamaktier utan aktieägarröst.

Finablr plc hade rätt att hänskjuta ärendet till Upper Tribunal.

Eftersom Finablr plc inte har hänskjutit ärendet till Upper Tribunal har FCA, i enlighet med 390(1) § i lagen om finansiella tjänster och marknader, utfärdat ett slutligt meddelande till bolaget.

FCA säger att det inte kan kommentera närmare detaljerna i Finablrs ansökan eller skälen till FCA:s avslag.Source link