FCA samråder om marginalkrav för icke centralt clearade derivat

[ad_1]

UK Financial Conduct Authority (FCA) lanserar tillsammans med PRA ett gemensamt samråd om förslag för att ändra vissa tekniska standarder på land. Dessa avser marginalkrav för icke-centralt clearade derivat.

Förslagen syftar till att ta itu med frågor som tidigare tagits upp av industrin, samtidigt som starka marginalkrav för icke-centralt clearade derivat upprätthålls.

Tillsynsmyndigheterna samråder om tre förslag:

  • Utvidga listan över godtagbara säkerheter vid utbyte av initial marginal till att omfatta vissa tredjelandsfonder (inklusive EES-fondföretag) förutsatt att vissa kriterier är uppfyllda.
  • Införande av en 6-månaders reservövergångsbestämmelse under vissa omständigheter där marginalreglerna annars skulle gälla för företag omedelbart för att tillåta företag att upprätta marginalarrangemang.
  • Ändring av definitionen av centrala motparter för att korrekt hänvisa till deras tillsynsstatus.

Förslagen kommer att gälla banker och byggnadsföreningar, såväl som PRA-utsedda värdepappersföretag inom ramen för marginalkraven enligt UK EMIR. Denna konsultation är relevant för alla FCA soloreglerade enheter och icke-finansiella motparter inom ramen för marginalkraven enligt UK EMIR (FCA firms).

Utan åtgärder skulle den tillfälliga godtagbarheten för EES-fondföretag som säkerhet löpa ut den 31 december 2022. PRA och FCA är också medvetna om att de nuvarande bindande tekniska standarderna (BTS) inte ger en övergångsperiod för företag som under vissa omständigheter skulle kräva en omedelbar tillämpning av marginalkraven.

Förslagen i detta samråd skulle leda till ändringar av den brittiska versionen av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2251 av den 4 oktober 2016, de reglerande tekniska standarderna för riskreducerande tekniker för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart (nedan kallad BTS). 2016/2251).

Konsultationen är öppen i 10 veckor med stängning onsdagen den 12 oktober 2022.

Efter att ha övervägt svaren kommer PRA och FCA att lämna in den uppdaterade BTS 2016/2251 till finansministeriet för godkännande, i enlighet med avsnitt 138R i FSMA. Förutsatt att Treasury godkänner, kommer PRA och FCA att göra och publicera ändringarna av de tekniska standarderna för de företag de respektive reglerar.


[ad_2]

Source link