FCA medger begränsade tillsynsbefogenheter för Bitpanda GmbH


UK Financial Conduct Authority (FCA) kommenterade idag nyligen uttalanden från Bitpanda som tillkännager förvärvet av Trustology Limited.

Trustology är en kryptotillgångsverksamhet som FCA registrerade enligt Money Laundering Regulations (MLR) i oktober 2021. Som ett resultat av transaktionen har Bitpanda blivit den nya verkliga ägaren till Trustology för MLR:s syften.

MLR:erna innehåller inga bestämmelser som tillåter FCA att bedöma lämpligheten och anständigheten hos verkliga ägare eller förändringar i kontroll innan en transaktion slutförs. Denna ståndpunkt skiljer sig från andra regimer som ger FCA befogenheter att övervaka, auktorisera eller genomdriva mot företag som är verksamma i Storbritannien.

Trustology är registrerat av FCA för syftet med MLR. Ingen av parterna i transaktionen innehar någon annan auktorisation, licens eller registrering i Storbritannien som skulle tillåta FCA att agera snabbare.

FCA kan vidta åtgärder för att avbryta eller avbryta registreringen av en kryptotillgångsverksamhet om den inte är övertygad om att företaget eller dess verkliga ägare är lämpliga. FCA har också befogenheter att avbryta eller annullera ett företags registrering av kryptotillgångar på ett antal skäl, inklusive när ett företag inte har uppfyllt skyldigheterna enligt penningtvättsförordningen.

Bitpanda GmbH är en registrerad leverantör av digitala tillgångar hos den österrikiska finansmarknadsmyndigheten (FMA) och hos den franska Autorité des marchés financiers (AMF).Source link