FCA går in i undersökningsstadiet i registreringen av de första brittiska värdepapperiseringsarkiven


UK Financial Conduct Authority (FCA) meddelar att den har bedömt fullständigheten och nu nått granskningsstadiet i bedömningsprocessen av ansökningar som tagits emot från värdepapperiseringsarkiv (SRs) enligt den brittiska värdepapperiseringsförordningen.

Skyldigheten att rapportera offentliga värdepapperiseringar inom tillämpningsområdet för den brittiska värdepapperiseringsförordningen till en SR som är registrerad och övervakad av FCA kommer att gälla så snart en SR har registrerats. Tillsynsmyndigheten säger att den kommer att informera marknadsaktörer när registreringen av de första SR-erna är klar.

Konkurrensverket har 40 arbetsdagar på sig att pröva ansökan om registrering och, om så är positivt, kommer enheten att registreras som SR.

Tillsynsmyndigheten uppmuntrar rapporterande enheter att vidta alla nödvändiga förberedande åtgärder för att uppfylla sina rapporteringsskyldigheter till en SR.

Ett värdepapperiseringsregister (SR) är en juridisk person som centralt samlar in och underhåller register över värdepapperiseringar. Originatorer, sponsorer eller SSPE:er (special purpose entities för värdepapperisering) måste rapportera sina offentliga värdepapperiseringar inom ramen för den brittiska värdepapperiseringsförordningen till en brittisk SR som är registrerad av FCA.Source link