FCA bekräftar att Xpress Money Services träder i särskild administration


Den brittiska Financial Conduct Authority (FCA) har bekräftat att den 11 februari 2022 gjordes en särskild förvaltningsbeslut av domstolen i förhållande till Xpress Money Services Limited i enlighet med Payment and Electronic Money Institution Insolvency Regulations 2021.

David Hudson och Philip Reynolds från FRP Advisory har utsetts till gemensamma särskilda administratörer. Särskild administration syftar till att underlätta återföringen av kundmedel så snart som möjligt.

Xpress är en auktoriserad betalningsinstitution, auktoriserad av FCA enligt Payments Services Regulations 2017.

Ansökan om den särskilda administrationen gjordes av Konkurrensverket som svar på en likvidationsansökan mot företaget, för att bidra till att säkerställa bättre resultat för berörda kunder.

Xpresss gemensamma specialadministratörer ansvarar för att hantera reklamationer mot byrån och återföra medel till kunder där så är möjligt. Kunder bör få mer information från dem, inklusive information om hur man gör ett anspråk, inom 8 veckor efter mötet.

Tyvärr skyddas inte kundmedel av Financial Services Compensation Scheme (FSCS), eftersom FSCS endast gäller vissa typer av verksamhet. Detta inkluderar inte betaltjänster.

Enligt PSR:erna finns det krav på hur kundernas pengar ska skyddas och dessa krav är kända som “skydd”.

Kunder kan inte ta ut pengar från sina konton. Prioriteten för de särskilda handläggarna är att identifiera, skydda och i sinom tid återbetala medel till kunderna i enlighet med deras intressen i största möjliga utsträckning.Source link