Exklusivt: Dukascopy ser att intäkterna minskar med 7 % under 2H-2021, vinsten minskar med 40 %


FNG exklusiv… Även om den mycket aktiva detaljhandelsmiljön har inneburit rekordaktivitet, intäkter och vinster hos vissa nätmäklare, har inte alla kunnat “göra hö medan solen skiner”.

FNG har lärt sig från anmälningar gjorda i Schweiz att Genèvebaserade Retail FX-mäklare Dukascopy Bank SA har sett en (ytterligare) urholkning av intäkter och vinster under andra halvåret 2021. Det följde efter vad som också var ett mycket nedslående första halvår på Dukascopy , där intäkterna sjönk med 23 % från 2020 års nivåer.

Sammantaget uppgick Dukascopy-intäkterna till 10,6 miljoner CHF (10,9 miljoner USD) under de sista sex månaderna 2021, en minskning med 7 % från första halvårets 11,4 miljoner CHF. För helåret 2021 var Dukascopy-intäkterna 22,0 miljoner CHF, en minskning med 46 % från 40,5 miljoner CHF 2020.

Vinsten på Dukascopy var 2,3 miljoner CHF 2021, en minskning med 82 % från 12,8 miljoner CHF 2020.

Faktum är att andra halvan av 2021 var Dukascopys långsammaste halvårsperiod som sträcker sig minst 10 år tillbaka i tiden. I takt med att Dukascopy Group minskade sysselsättningen från 157 anställda 2020 till 124 år 2021.

Trots nedgången i aktivitet såg Dukascopy kundernas insättningar fortsätta att öka och nådde 126 miljoner CHF den 31 december 2021, upp från 105 miljoner CHF i slutet av 2020.

När det gäller starten på 2022 indikerade Dukascopy att den rysk-ukrainska konflikten som startade i februari 2022 kan ha en inverkan på bankens verksamhet. Det är dock för tidigt att kvantifiera deras effekter på bankens ekonomi. Resultatet för de första tre månaderna 2022 är en vinst på 2,0 miljoner CHF.

Dukascopy är det näst största Retail FX-företaget baserat i Schweiz efter Swissquote, som fortsatte att redovisa rekordresultat 2021, även om det andra halvåret var långsammare än 1H-2021.

Banken och värdepappersbolagen i Dukascopy Group är reglerade i Schweiz, Lettland och Japan. Den lettiska enheten Dukascopy Europe har en licens att bedriva verksamhet i Europeiska unionen. Koncernen erbjuder multiprodukter (FX, ädelmetaller, CFD, binära optioner) online- och mobilhandelsplattformar tillsammans med ett ökande utbud av andra finansiella tjänster, inklusive löpande konton, garantier, klassiska bankbetalningar, innovativa omedelbara betalningar via smartphones, betalkort och sin egen kryptovaluta, till individer och institutioner. SWFX-handelsplattformarna som drivs av Dukascopy Bank SA anses vara bilateralt organiserade handelsfaciliteter.

Dukascopy kontrolleras och drivs av man-och-hustru-teamet Veronika och Andrey Duka, som fungerar som co-Chief Executive Officers. Bolagets resultat- och balansräkning för 2021 följer:

Source link