Cyperns finansiella tillsynsmyndighet CySEC har meddelat att det har avbrutit CIF -licensen för Maxiflex Ltd. Maxiflex driver varumärket EuropeFX.com retail FX mäklare samt europecapitalgroup.com och europestocks.com.

Tillsynsmyndigheten sa att det finns misstankar om påstådda överträdelser av reglerna på Maxiflex, inklusive de som rör att bedriva verksamhet och/eller för att underlätta utövandet av affärer som inte anges i dess auktorisation, och företaget verkar inte alltid följa tillståndsvillkoren avseende lämpligheten för ledamöter i ledningsorganet, lämplighet för aktieägare och organisatoriska krav.

Avstängningen kommer efter att Maxiflex träffade CySEC i slutet av förra året och betalade en böter på 370 000 euro för vad som kallades för ”möjliga kränkningar” av Maxiflex angående organisatoriska krav som en CIF (dvs. en licensierad CySEC -enhet) måste följa, intressekonflikter. , information till kunder, bedömning av lämplighet och lämplighet och rapportering till kunder, och skyldigheten att utföra order på villkor som är mest fördelaktiga för kunden.

CySEC noterade att Maxiflex inom en månad måste vidta nödvändiga åtgärder för att följa ovannämnda bestämmelser. Så länge avstängningen av licensen är i kraft är Maxiflex/EuropeFX inte tillåtet att tillhandahålla/utföra investeringstjänster/aktiviteter, ingå affärstransaktioner med någon person och acceptera någon ny kund eller annonsera sig själv som en leverantör av investeringstjänster.

Företaget, förutsatt att detta överensstämmer med sina befintliga kunders önskemål, kan slutföra alla sina egna och sina kunders transaktioner i enlighet med kundens instruktioner och kan återlämna alla medel och finansiella instrument som kan hänföras till dess kunder.Source link