Euronext Securities, Spafid enas om strategiskt partnerskap


Euronext Securities Milan (Monte Titoli) och Spafid har tillkännagivit ett avtal om ett strategiskt partnerskap där:

  • i) Euronext Securities Milan kommer att förvärva Spafids verksamhet inom bolagsstämmor, utsedd representant och aktieägarregister, lösningar som betros av cirka 200 kunder, och
  • ii) Euronext Securities Milan och Spafid kommer att etablera ett närmare samarbete som syftar till att ömsesidigt stödja utvecklingen av sina respektive kärnverksamheter.

För Euronext Securities är förvärvet ett viktigt steg för att vidareutveckla lokala mervärdestjänster till emittenter, och för att leverera på Euronext Securities ambition att konvergera emittenttjänster på alla sina platser – som nu sträcker sig över Danmark, Norge, Portugal och Italien.

Spafid kommer att fokusera på sin kärnverksamhet, skräddarsydda rådgivnings- och konsulttjänster byggda kring mänsklig talang och överlägsen kundrelation, samtidigt som de drar nytta av ett närmare samarbete med Euronext.

Spafids verksamhet som förvärvats av Euronext Securities Milan omfattar:

  • Bolagsstämmor: fullständig logistisk ledning av italienska emittenters bolagsstämmor;
  • Utsedd representant: ledning för röstning vid fullmakt;
  • Aktieägarregister: hantering av aktiebok och andra finansiella instruments register för deras räkning.

Euronext Securities tillhandahåller redan liknande tjänster i Danmark och Norge, och detta förvärv markerar en viktig milstolpe i Euronext ‘Growth for Impact 2024’-strategin, för att paneuropeisera och skala upp Euronext Securities, och specifikt för att utöka mervärdestjänster mot finansiella tjänster. institutioner och emittenter på alla dess platser. I Italien ger integrationen av dessa aktiviteter i Euronext Securities Milan kunderna fördelen av en heltäckande och komplett hantering av hela aktieägarprocessen.

Spafid är en ledande aktör inom det italienska förmögenhetsförvaltningsområdet, och erbjuder förvaltnings- och förvaltarfamiljekontorstjänster till ett brett spektrum av kunder och kommer att fortsätta att fokusera och expandera på sin kärnverksamhet inom rådgivnings- och konsultverksamhet inom Corporate Services.

Mauro Dognini, vd för Euronext Securities Milan, sa:

“Utvecklingen av tjänster relaterade till ledning av bolagsstämmor och röstning med fullmakt, och aktieägarregistret passar perfekt för Euronext Securities Milans erbjudande till italienska emittenter, särskilt för börsnoterade företag. Spafid har genom åren utvecklat en gedigen verksamhet och en effektiv service för sina kunder och vi strävar efter att förbättra servicenivån genom att ägna största möjliga uppmärksamhet åt nya kunders behov”.

Paolo Cappugi, VD för Spafid, tillade:

”Marknadens behov av aktieägarbokföring och hjälp med att anordna årsstämma kommer att förändras och utvecklas i framtiden när det gäller den teknik och de operativsystem som används. Som ett resultat av denna försäljning kommer Spafid att kunna specialisera sig ytterligare på de rena, mervärdesmässiga operativa rådgivnings- och konsulttjänster som redan tillhandahålls till börsnoterade företag och de som befinner sig i noteringsfasen.

Euronext, med sina spetsteknologiska plattformar utvecklade i europeisk skala, kommer att ytterligare kunna förbättra kvaliteten på de tjänster som Spafid tillhandahåller företag. Genom detta samarbete är Spafid och Euronext väl positionerade för att bli ledande marknadsaktörer och åtfölja företag i processen att notera sig med förstklassiga tjänster som överensstämmer med deras respektive specialiseringar och strategiska uppdrag”.

Transaktionen är föremål för slutförandet av informations- och fackligt samrådsförfarande. Stängningen väntas under andra kvartalet 2022.Source link