Euronext registrerar en liten ökning av valutahandelsintäkter under fjärde kvartalet 2021

[ad_1]

Euronext NV (EPA:ENX) publicerade idag sina finansiella resultat för det sista kvartalet och helåret 2021, med valutahandelsintäkter som stöds av den positiva effekten av valutakurser.

Valutahandelsrapporterade intäkter uppgick till 6,1 miljoner euro under fjärde kvartalet 2021, en ökning med 3,9 % från motsvarande kvartal ett år tidigare. Resultatet återspeglade lägre handelsvolymer som motverkades av positiva valutakurseffekter under perioden. Valutahandelsintäkterna under fjärde kvartalet var högre än de som registrerades under föregående kvartal.

Under fjärde kvartalet 2021 registrerades genomsnittliga dagliga volymer på 19,4 miljarder USD, en minskning med 3,1 % jämfört med fjärde kvartalet 2020.

På en jämförbar basis vid konstanta valutor sjönk valutahandelsintäkterna med 0,7 % under fjärde kvartalet 2021 jämfört med fjärde kvartalet 2020.

Intäkterna från derivathandeln ökade med 21,4 % till 14,2 miljoner euro under fjärde kvartalet 2021 som ett resultat av konsolideringen av Borsa Italianas kapitalmarknader, stark dragning av råvaruderivat och den senaste kommersiella utvecklingen.

Under fjärde kvartalet 2021 var den genomsnittliga dagliga volymen på finansiella derivat 630 533 poster, en ökning med 0,4 % från kvartalet föregående år, vilket speglar en miljö med låg volatilitet för aktiederivat, medan den genomsnittliga dagliga volymen på råvaruderivat var 87 490 poster, en ökning från 14,8 % Q4 2020 återspeglar framgångsrika geografiska expansioner och en utvidgning av kundbasen.

Euronexts intäktsfångst på derivathandel var 0,30 € per lot för fjärde kvartalet 2021.

Över alla segment, under fjärde kvartalet 2021, ökade Euronext konsoliderade intäkter och intäkter till en rekordnivå på 370,1 miljoner euro, en ökning med +59,5 %, främst ett resultat av (i) konsolideringen av Borsa Italiana Group och (ii) solid organisk tillväxt. På en jämförbar basis och i konstanta valutor växte Euronext konsoliderade intäkter och intäkter med +4,3 % under fjärde kvartalet 2021, till 243,1 miljoner euro, jämfört med fjärde kvartalet 2020.

Icke-volymrelaterade intäkter stod för 55 % av koncernens totala intäkter under fjärde kvartalet 2021, jämfört med 54 % under fjärde kvartalet 2020, vilket återspeglar ett solidt fjärde kvartal för icke-volymrelaterade verksamheter som kompenserade konsolideringen av Borsa Italiana Groups handelsaktiviteter. Driftskostnadstäckningen för icke-volymrelaterade verksamheter var 126 % under fjärde kvartalet 2021, jämfört med 118 % under fjärde kvartalet 2020.

Under fjärde kvartalet 2021 ökade det rapporterade nettoresultatet, andel av moderbolagets aktieägare, med 67,8 % jämfört med fjärde kvartalet 2020, till 112,7 miljoner euro. Detta representerar en rapporterad vinst per aktie på €1,05 bas och helt utspädd under Q4 2021, jämfört med €0,88 bas och helt utspädd under Q4 2020.

[ad_2]

Source link